'take a nosedive' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

take a nosedive

2. wywinąć orła, rozłożyć się (jak długi), gruchnąć (na pysk), wywalić się, wyciągnąć się jak długi, polecieć na pysk (przewrócić się głową do przodu)

Suddenly she lost her balance and took a nosedive.

Nagle ona straciła równowagę i poleciała na pysk.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: