'take a page from someone's book' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

take a page from someone's book

naśladować kogoś, pójść za czyimś przykładem, zrobić tak jak ktoś; skopiować coś

I took a page from your book and I split up.

Poszedłem za twoim przykładem i rozwiodłem się.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: