friendly - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika friendly – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

friendly
full »
adjective:
playfriendly
comparative:friendlier
superlative:(the) friendliest
  - przyjacielski, przyjazny, serdeczny
- przyjazny, serdeczny
  • friendly
  • friendly
Przykłady zdań:

friendly

You'll like my family. We're very friendly.
Bears look friendly but they are very dangerous animals.
Kate is a friendly and open person, so everyone likes her.
Dogs of this breed are particularly friendly and calm.
Are these packagings environmentally friendly?
My mum is a very warm person. She's friendly and caring.
His parents are very friendly towards me.
I like going to school because our teachers are very friendly.
I love Greece. The people are very friendly there.
I prefer going to local shops. I enjoy the friendly service.
He's a stranger in these parts but he seems friendly enough.
My teacher is very friendly. You can see that he likes his work and his students.
His parents are very friendly towards me.
My children often play with the neighbours' dog. He's very friendly.
It might be tricky staying friendly with both of them now that they've split up.
It says here this washing powder is environmentally friendly and does no harm to vegetation.
Are people really leading more environmentally friendly lifestyles these days?
The people on the island were incredibly friendly and generous.
A gorilla can look friendly but can be a ruthless killer.
This washing powder is environmentally friendly.
The girls in that new salon are really friendly. I'll have my hair done there regularly.
pokaż więcej (6) zdań z friendly »

friendlier

I think your dog is friendlier than ours.

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« far
« fast
« fat
« fierce
« filthy
« fine
« firm
« fit
« flat
« fresh
 
friendly
full »
funny »
gentle »
gloomy »
good »
grand »
grave »
greasy »
great »
greedy »
Komentarze (2)

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: