gentle - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika gentle – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

gentle
adjective:
playgentle
comparative:gentler
superlative:(the) gentlest
  delikatny, łagodny
  • gentle
Przykłady zdań:

gentle

Babies are delicate and we have to be very gentle with them.
The vet was very gentle with our cat.
I was worried about the examination but the doctor had a very gentle touch.
The nurse's gentle touch makes the patients calm down.
His gentle tone of voice surprised me. I thought he'd be loud.
The gentle background music at the meeting was a good idea.
Be gentle when you comb your hair. Take your time.
Stan's a powerfully built man, but as gentle as a lamb.
You have to give the radio a gentle tap if it stops working. It usually comes back on.

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« fierce
« filthy
« fine
« firm
« fit
« flat
« fresh
« friendly
« full
« funny
 
gentle
gloomy »
good »
grand »
grave »
greasy »
great »
greedy »
grey »
guilty »
hairy »
Komentarze (2)

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: