handy - stopniowanie przymiotnika

Wzór stopniowania przymiotnika handy – stopień równy, wyższy i najwyższy plus przykłady użycia w zdaniach.

handy
adjective:
playhandy
comparative:handier
superlative:(the) handiest
  przydatny, poręczny
Przykłady zdań:

handy

I always get slippers for Christmas. Some socks would be handy.
This sofa folds out to become a bed. It's handy when we have guests staying overnight.
Using a colon is handy when you want to title a list of things.
You'll find your locker at the end of the hallway. It's handy that they're near the door.

Zobacz stopniowanie innych przymiotników:

« gloomy
« good
« grand
« grave
« greasy
« great
« greedy
« grey
« guilty
« hairy
 
handy
happy »
hard »
harsh »
healthy »
heavy »
high »
hip »
hot »
humble »
hungry »
Komentarze (2)

Brakuje sporo słówek podstawowych

Na jakiej podstawie określacie poziom zaawansowania danego słówka?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: