Rzeczownik jako dopełnienie bliższe i dalsze

Jedną z funkcji rzeczownika w zdaniu jest rola dopełnienia. Dopełnienie może być bliższe lub dalsze, co ma konsekwencje gramatyczne. Na czym polega różnica? Sprawdźmy.

dopełnienie bliższe

Co trzeba wiedzieć o dopełnieniu bliższym (direct object) w języku angielskim? Zapraszamy do lektury.

Wyobraźcie sobie, że słyszycie czyjś entuzjastyczny okrzyk:

playI found! Znalazłem!

No super, cieszę się razem z tobą. Ale co właściwie znalazłeś, jeśli wolno spytać? What did you find?

playI found my passport. It was under the desk. Znalazłem paszport. Był pod biurkiem.

Brzmi lepiej? Oczywiście. Pora wyjaśnić dlaczego.

Czasownik znaleźć jest jednym z czasowników przechodnich z grupy action verbs. Należą do nich np:

wash prać
read czytać
buy kupić
sell sprzedać
hide schować
lose zgubić
write pisać
open otworzyć
close zamknąć
destroy zniszczyć
steal ukraść

Same w sobie nie przekazują one pełnego znaczenia:

playThey built in two months. Wybudowali w dwa miesiące.

Brakuje tu informacji, co wybudowali. What did they built?

playThey built that school in two months. Wybudowali tę szkołę w dwa miesiące.

Znaczenie takiego czasownika uzupełnimy dopełnieniem bliższym — w tym przykładzie jest to that school.

Spójrzcie na kolejne przykłady zdań, w których wyróżnione zostały rzeczowniki (czasem z „przyległościami” w postaci zaimków itp.), pełniące rolę dopełnienia bliższego:

playThey hid the treasure under a tree. Ukryli skarb pod drzewem.
playSomeone has stolen my bike! Ktoś ukradł mój rower!
playThey must knock down those old houses. Muszą wyburzyć tamte stare domy.
playMy neighbours' son demolished the staircase. Syn moich sąsiadów zdemolował klatkę schodową.
playThe hurricane destroyed all buildings on the island. Huragan zniszczył wszystkie budynki na wyspie.

Wspomnieliśmy wyżej, że czasowniki, po których używamy dopełnienia bliższego, nazywane są czasownikami przechodnimi. Pora wyjaśnić, co to oznacza.

czasowniki przechodnie, dopełnienie bliższe i strona bierna

Jeżeli w zdaniu w stronie czynnej użyty jest czasownik przechodni i dopełnienie bliższe, zdanie takie można zamienić na stronę bierną:

Strona czynna:

playThey built that school in two months. Wybudowali tę szkołę w dwa miesiące.

Strona bierna:

playThat school was built in two months. Ta szkoła została zbudowana w dwa miesiące.

Jak widzicie, dopełnienie bliższe po przekształceniu zdania na stronę bierną stało się podmiotem.

To samo stanie się, kiedy zamienimy pozostałe przykłady z wcześniejszej tabeli:

playThe treasure was hidden under a tree. Skarb został ukryty pod drzewem.
playMy bike has been stolen! Mój rower został skradziony!
playThose old houses must be knocked down. Tamte stare domy muszą być wyburzone.
playThe staircase was demolished by my neighbours' son. Klatka schodowa została zdemolowana przez syna moich sąsiadów.
playAll buildings on the island were destroyed by the hurricane. Wszystkie budynki na wyspie zostały zniszczone przez huragan.

Jeżeli czujecie głód wiedzy na temat strony biernej, zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami, które znajdziecie w innym miejscu naszego serwisu.

rzeczownik jako dopełnienie dalsze

Skoro co nieco już kojarzycie, na pewno nie zdziwi Was takie zdanie:

playI've sent a postcard. Wysłałem pocztówkę.

Gratulacje dla autora wypowiedzi — nie tylko wie, że z czasownikiem send trzeba użyć dopełnienia bliższego, ale w dobie internetu, social media i komunikatorów, wysłał papierową pocztówkę!

Ale może dobrze by było wspomnieć, do kogo kartka została wysłana? Bo inaczej naprawdę można pomyśleć, że ktoś się po prostu przechwala takim wyczynem:

playI've sent a postcard! Wysłałem pocztówkę!

Poza dopełnieniem bliższym (tu: pocztówka), gramatyka wyróżnia też dopełnienie dalsze. Dopełnienie dalsze, czyli indirect object, odpowiada na pytanie komu? lub dla kogo?, i odnosi się do (najczęściej) osoby, która jest beneficjentem (czyli tym, kto korzysta z) czynności wyrażonej przez czasownik. Chyba wszystko jasne? ;)

indirect object z przyimkiem to

Jest spora grupa czasowników, po których indirect object będzie użyty z przyimkiem to, np:

give dać
hand wręczyć
lend pożyczyć
owe być winnym
pass podać
show pokazać
teach uczyć
sing śpiewać
write pisać
grant przyznać, nadać
serve podać, zaserwować
read czytać
recommend polecać
play grać
promise obiecać

Spójrzcie na kilka przykładów w zdaniach:

playThey promised a pay rise to John. Obiecali Johnowi podwyżkę.
playShe taught a new song to her son. Nauczyła syna nowej piosenki.
playShe gave a silver bracelet to her granddaughter. Dała wnuczce srebrną bransoletkę.
playThey served a fancy meal to their guests. Zaserwowali gościom wyszukany posiłek.
playJohn showed his photos to Tracy. John pokazał Tracy swoje zdjęcia.

Czyli, wracając do naszego pierwszego przykładu:

playI've sent a postcard to my mother. Wysłałem pocztówkę do mamy.

indirect object z przyimkiem for

Indirect object może też pojawić się z przyimkiem for, po czasownikach takich jak np:

fetch przynieść (pójść po)
do zrobić
catch złapać
bring przynieść
buy kupić
make zrobić
order zamówić
book zarezerwować
cook ugotować
keep zatrzymać
leave zostawić
prepare przygotować
fix naprawić
change zmienić
call zadzwonić
save zająć, zachować dla kogoś

Jak to wygląda w zdaniach?

playThe porter called a taxi for Jackie. Portier wezwał Jackie taksówkę.
playThe millionaire bought a castle for his fiancée. Milioner kupił narzeczonej zamek.
playThe woman saved two seats in the front row for her friends. Kobieta zajęła koleżankom dwa miejsca w przednim rzędzie.
playThe father cooked some soup for his children. Ojciec ugotował dzieciom zupę.
playShe booked a room in a hotel for her parents. Zarezerwowała rodzicom pokój w hotelu.

kiedy używamy dopełnienia dalszego z przyimkami to lub for

Trzeba przy tym zaznaczyć, że wersja z przyimkami to i for jest stosowana w sytuacjach, gdy chcemy położyć nacisk na beneficjenta lub gdy dopełnienie dalsze jest dłuższe od dopełnienia bliższego, czyli mamy takie wersje:

dla podkreślenia beneficjenta:

playI bought this book for my cousin. Kupiłem tę książkę mojej kuzynce.

albo gdy dopełnienie dalsze jest długie:

playI bought this postcard for my cousin who has moved to Los Angeles. Kupiłem tę pocztówkę mojej kuzynce, która przeprowadziła się do Los Angeles.

A w innych sytuacjach?

dopełnienie dalsze przed dopełnieniem bliższym

W innych sytuacjach dopełnienie dalsze w zdaniu występuje bezpośrednio po czasowniku, a przed dopełnieniem bliższym:

playI gave my neighbour some flowers. Dałem sąsiadce kwiaty.

Beneficjentem czynności wyrażonej przez czasownik dać jest sąsiadka. Dopełnieniem bliższym są kwiaty.

Podobne zależności widać w zdaniach poniżej:

playSend your mother a postcard. Wyślij matce pocztówkę.
playThe teacher told the children a beautiful story. Nauczyciel opowiedział dzieciom piękną historię.
playWe paid the mechanic £50. Zapłaciliśmy mechanikowi pięćdziesiąt funtów.
playPeter baked his wife a delicious cake. Peter upiekł żonie pyszne ciasto.
playHe offered the tourists a lift to the centre. Zaproponował turystom podwiezienie do centrum.

W naszych przykładach dopełnieniem dalszym jest rzeczownik, ale może być nim również zaimek:

playYour mother must be worried about you. Send her a postcard. Twoja matka pewnie się o ciebie martwi. Wyślij jej pocztówkę.
playThe children sat on the carpet and the teacher told them a beautiful story. Dzieci usiadły na dywanie i nauczyciel opowiedział im piękną historię.
playThe mechanic was a rip-off! We paid him £50! Mechanik nas orżnął! Zapłaciliśmy mu pięćdziesiąt funtów!
playPeter wanted to apologise to his wife, so he baked her a delicious cake. Peter chciał przeprosić żonę, więc upiekł jej pyszne ciasto.
playA man stopped a group of tourists and offered them a lift to the centre. Jakiś mężczyzna zatrzymał grupkę turystów i zaproponował im podwiezienie do centrum.

Mamy nadzieję, że powyższe wiadomości przybliżyły Wam kolejne tajniki budowy angielskich zdań.

Postaw nam wirtualną kawę