Angielskie rzeczowniki z przyimkami

Podobnie jak w języku polskim, rzeczowniki w języku angielskim łączą się z konkretnymi przymiotnikami. Co to znaczy? Pomyślcie chwilę. Mówimy zaproszenie na ślub czy zaproszenie w ślub? Związek z wczorajszym napadem czy związek do wczorajszego napadu? Odpowiedzialność za swoje słowa czy odpowiedzialność ze swoimi słowami?

Oczywiście, w każdym z tych przykładów poprawna jest pierwsza wersja:

zaproszenie na coś
związek z czymś
odpowiedzialność za coś

W języku angielskim również musimy zapamiętać połączenia rzeczowników i przyimków. Nauka byłaby bardzo prosta, gdyby każde takie połączenie można było przetłumaczyć bezpośrednio z własnego języka na język docelowy. Na pewno jesteście już na tyle świadomi językowo, żeby zapomnieć o takich pokusach. Owszem, zdarza się, że angielska wersja rzeczownika z przyimkiem jest dokładnym tłumaczeniem połączenia, które mamy w języku polskim, np:

relationship with związek z
What's your relationship with that company?

Jednak w wielu przypadkach dla takich połączeń nie ma gramatycznego czy logicznego uzasadnienia. Konieczne jest nauczenie się na pamięć kolokacji.

Spójrzcie na kilka zestawów angielskich rzeczowników z przyimkami. Widzicie podobieństwa do ich polskich odpowiedników czy może więcej tu zaskakujących kolokacji? Taka analiza może być jednym ze sposobów na zapamiętanie przyimków właściwych dla danych rzeczowników.

invitation to zaproszenie na
Have you sent out all the invitations to the wedding?
responsibility for odpowiedzialność za
Who's going to take responsibility for what happened?
approach to podejście do
This teacher's approach to young kids is amazing!
attitude to postawa wobec, stanowisko wobec
What's your attitude to climate change?
fear of obawa przed, strach przed
Your husband's fear of spiders is irrational.
solution to rozwiązanie czegoś
Can you think of a quick solution to this problem?

visit to wizyta w
When are you planning your next visit to the castle?
need for potrzeba czegoś
The need for our products is growing, so we are thinking of increasing production.
knowledge of wiedza nt. czegoś
Her knowledge of American history is very impressive.
information about
information on
informacja o czymś
Can I have more information about your language courses?
congratulations on gratulacje (z powodu czegoś)
Congratulations on your driving test. Well done!
exception to wyjątek od
There's an exception to every rule.

addition to uzupełnienie do, dodatek do
Whipped cream will be an excellent addition to your cake.
compensation for odszkodowanie za
The company offered him a high compensation for the accident.
approval of pochwała czegoś
I don't need anybody's approval of my style of life.
reference to odniesienie do, nawiązanie do
In your article there's no reference whatsoever to my role in the project.
description of opis czegoś
His description of the problem was very accurate.
demand for zapotrzebowanie na, popyt na
There's a huge demand for our products abroad.
ban on zakaz czegoś
There's a ban on smoking in public places.

translation from... into... tłumaczenie z... na...
I admire your translation of these poems from German into French.
absence from nieobecność w/na
Can you explain your absence from work yesterday?
explanation of wyjaśnienie czegoś
Don't you think you owe Susan an explanation of your decision?
excuse for wytłumaczenie czegoś, usprawiedliwienie czegoś
There's no excuse for this kind of behaviour at school.
interest in zainteresowanie czymś
Their interest in our product looks very optimistic.
reaction to reakcja na
What was Kate's reaction to the news?
request for prośba o, wniosek o
My request for a loan has been accepted.

influence on wpływ na
The author's influence on the development of this genre is unquestionable.
objection to sprzeciw wobec
We need to express our objection to the management's plans.
blame for wina za
I'm not going to take any blame for the accident. It wasn't my fault.
connection with związek z
Are you sure his disappearance has no connection with yesterday's bank robbery?
connection between związek między
How can you question the obvious connection between smoking and lung cancer?
insurance against ubezpieczenie od
I'd take out insurance against theft if I were you.
reminder of przypomnienie czegoś, pamiątka
I'll keep this ticket as a reminder of our wonderful evening.
Postaw nam wirtualną kawę