add up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego add up wraz z przykładem użycia. ...............

add up

phrasal verb z czasownikiem add
  1. dodać, podliczyć, zsumować
    add (something) up

    Please let me know the total when you've added up the individual amounts.

    I've added the bills up and we have to pay almost a hundred pounds before Friday.

    I always use a calculator to add up.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem add

REKLAMA