live on – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego live on wraz z przykładem użycia. ...............

live on

phrasal verb z czasownikiem live
  1. przeżyć za jakąś sumę, mieć określony budżet na podstawowe potrzeby
    live on something

    We had very little to live on when I was a child, but we were happy as a family.

    This isn't much to live on, so we'll have to spend carefully.

    Will you have enough to live on if you lose your job?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem live

 »