answer back – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego answer back wraz z przykładem użycia. ...............

answer back

phrasal verb z czasownikiem answer
  1. odpowiadać niegrzecznie, pyskować
    answer (somebody) back

    Just do as you're told and don't answer back like that!

    I was shocked when I heard our son answer back to his teacher.

    It's rude for children to answer back when a parent is telling them what to do.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem answer