answer for – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego answer for wraz z przykładem użycia. ...............

answer for

phrasal verb z czasownikiem answer
 1. odpowiadać za coś, ponosić odpowiedzialność
  answer for something

  The Internet has a lot to answer for when it comes to children's behaviour these days.

  You'll have a lot to answer for when your parents hear about your stealing.

  I have nothing to answer for. I'm totally innocent!

 2. ręczyć za
  answer for someone/something

  I'm unable to answer for Tom, but I can say I'm sure he would never steal anything.

  With Allan away on business, I must answer for him.

  I can't answer for my brother. It would cause problems between us.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem answer