ask after – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego ask after wraz z przykładem użycia. ...............

ask after

phrasal verb z czasownikiem ask
  1. dopytywać się o kogoś
    ask after somebody

    The postman was asking after you this morning. I told him you were fine.

    Is Derek in love with Miriam? He's always asking after her.

    Everyone at the party was asking after you.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem ask