boss about/around – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego boss about/around wraz z przykładem użycia. ...............

boss about/around

phrasal verb z czasownikiem boss
  1. dyrygować kimś, rządzić
    boss somebody about/around

    I'm sick of my job. The manager is always bossing me around.

    I hate being bossed about. I work better when people ask.

    There's nothing worse than being bossed about by an idiot.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem boss

REKLAMA