break away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego break away wraz z przykładem użycia. ...............

break away

phrasal verb z czasownikiem break
  1. wyłamać się, oddzielić się

    A dissatisfied faction has broken away from the main party in protest against proposed reforms.

    Do you think Scotland will ever break away from the United Kingdom?

    Two tourists broke away from their group and were later found thirty miles away.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem break

REKLAMA