break in/into – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego break in/into wraz z przykładem użycia. ...............

break in/into

phrasal verb z czasownikiem break
  1. włamać się
    break in/into something

    We didn't discover that someone had broken into the house until we got up.

    My wallet and phone were stolen when my hotel room was broken into.

    I was shocked to learn that my brother has been breaking into houses on the other side of town.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem break

REKLAMA