break up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego break up wraz z przykładem użycia. ...............

break up

phrasal verb z czasownikiem break
  1. zerwać z kimś, rozstać się

    Nancy and Mick seemed so happy together. What a shame they've broken up.

    My parents broke up when I was still at school.

    It's never easy when two people break up after many years together.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem break