breeze in/into – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego breeze in/into wraz z przykładem użycia. ...............

breeze in/into

phrasal verb z czasownikiem breeze
  1. wejść gdzieś pewnym krokiem
    breeze in/into something

    Jenny breezed into the party with the carefree air of a happy schoolgirl.

    Look who just breezed in! He's got a lot of nerve, don't you think?

    Stanley breezed into the meeting knowing the clients would sign the contract.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem breeze