breeze through – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego breeze through wraz z przykładem użycia. ...............

breeze through

phrasal verb z czasownikiem breeze
  1. przejść przez coś z łatwością
    breeze through something

    Everyone said the exams would be difficult this year, but I breezed through them and did well.

    Here's hoping you breeze through your job interview tomorrow.

    Jim's a hopeless driver but he breezed through his test.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem breeze