brighten up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego brighten up wraz z przykładem użycia. ...............

brighten up

phrasal verb z czasownikiem brighten
  1. rozjaśnić, upiększyć
    brighten (something) up

    Maggie's face brightened up when she saw that Alec was at the party.

    These flowers really brighten up the living room.

    Let's hope the weather brightens up by the weekend.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem brighten