brush up on – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego brush up on wraz z przykładem użycia. ...............

brush up on

phrasal verb z czasownikiem brush
  1. odświeżyć (znajomość tematu, umiejętności, itp.), podszlifować
    brush up on something

    I'll have to brush up on my English grammar if I want to pass next week's test.

    It won't take me long to brush up on my French before we go to Paris.

    Your history results are terrible! You need to brush up on it.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem brush

REKLAMA