bump into – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego bump into wraz z przykładem użycia. ...............

bump into

phrasal verb z czasownikiem bump
  1. spotkać, 'wpaść' na kogoś
    bump into somebody

    I bumped into my old history teacher in the supermarket this morning. He remembered me.

    We fell in love when we bumped into each other in Trafalgar Square.

    I sometimes don't know what to say when I bump into an old friend.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem bump