burst into – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego burst into wraz z przykładem użycia. ...............

burst into

phrasal verb z czasownikiem burst
  1. wybuchnąć (np. płaczem, śmiechem); zacząć śpiewać; stanąć w płomieniach
    burst into something

    I burst into tears when I heard that I hadn't got a job I was very keen on.

    We were so happy at the church service that we burst into song.

    I couldn't help bursting into laughter when Mike put a foot in a fresh cow pat.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem burst