burst out – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego burst out wraz z przykładem użycia. ...............

burst out

phrasal verb z czasownikiem burst
  1. wybuchnąć (płaczem, śmiechem)

    We all burst out laughing when Dennis told us he wanted to be a pop star.

    Sarah burst out crying when Ian told her he'd met someone else.

    Several of us burst out singing when the second goal went in.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem burst