carry out – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego carry out wraz z przykładem użycia. ...............

carry out

phrasal verb z czasownikiem carry
  1. wypełniać, wykonać, zrealizować
    carry something out

    It's not that expensive when you consider the repairs I've carried out on your car.

    Washington reports that the mission was carried out successfully.

    A full inspection was carried out yesterday, and no problems found.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem carry