check in – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego check in wraz z przykładem użycia. ...............

check in

phrasal verb z czasownikiem check
  1. zgłosić się do odprawy (na lotnisku), zameldować się (w hotelu, itp.)

    There's a long queue of folk waiting to check in. Let's go for a coffee, we've plenty of time.

    The bar's still open if you'd like a drink after you check in.

    Never joke about guns and drugs when you check in at an airport!

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem check

REKLAMA