check up on – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego check up on wraz z przykładem użycia. ...............

check up on

phrasal verb z czasownikiem check
  1. sprawdzić, skontrolować
    check up on somebody/something

    The boss comes in sometimes to ask how we are, but really he's checking up on us.

    Why do I always get the feeling that you're checking up on me?

    Don't worry, I'll check up on the children every day while you're away

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem check