cheer up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego cheer up wraz z przykładem użycia. ...............

cheer up

phrasal verb z czasownikiem cheer
  1. rozchmurzyć się, rozweselić (kogoś/się)

    Cheer up! Things could be worse!

    I'll cheer up when the weather gets better. I hate short, rainy days!

    I'd feel a lot better if you cheered up. Come on, just a little smile?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem cheer

REKLAMA