chew over – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego chew over wraz z przykładem użycia. ...............

chew over

phrasal verb z czasownikiem chew
  1. rozgryźć coś, 'przeżuć'
    chew something over

    I really can't tell you what I think until I've chewed it over for a while.

    I put my proposals to the boss and he told me he'd chew them over for a day or two.

    Before I chew this over, perhaps you'd like to tell me the real reason you need more money.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem chew