cloud over – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego cloud over wraz z przykładem użycia. ...............

cloud over

phrasal verb z czasownikiem cloud
  1. zachmurzyć się

    It's gone dark really quickly. I can't believe how fast it clouded over.

    Why does it always cloud over when it's sunny in the morning and we're going for a picnic?

    Looks like rain! It's clouded over and they're pretty thick.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem cloud