cut down on – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego cut down on wraz z przykładem użycia. ...............

cut down on

phrasal verb z czasownikiem cut
  1. ograniczyć coś
    cut down on something

    We should try to cut down on eating so much. We're both getting fat.

    Have you tried to cut down on smoking? Why not give it a go?

    I'm getting short of money, so it's time to cut down on all those little luxuries you love so much.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem cut

 »