cut back – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego cut back wraz z przykładem użycia. ...............

cut back

phrasal verb z czasownikiem cut
  1. obcinać, ograniczać

    We can't keep spending so much on leisure. We really have to cut back.

    How can we cut back on electricity usage when we have four teenagers with several devices each?

    I'm determined to cut back the time I spend on my phone.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem cut

REKLAMA