die away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego die away wraz z przykładem użycia. ...............

die away

phrasal verb z czasownikiem die
  1. zanikać, cichnąć

    The sound of gunfire died away as we headed out of the battle zone.

    Thankfully, the wind died away almost as soon as we got to the beach.

    The president was unable to speak until the cheering died away.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem die