fold up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego fold up wraz z przykładem użycia. ...............

fold up

phrasal verb z czasownikiem fold
  1. składać
    fold (something) up

    That table folds up, so it will go in the car easily.

    How do I fold up this camping bed? I've cut two fingers already.

    You fold up the sheets as I iron them, and put them in the cupboard.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem fold