fool around/about – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego fool around/about wraz z przykładem użycia. ...............

fool around/about

phrasal verb z czasownikiem fool
  1. wygłupiać się

    Can Tom ever be serious or does he fool around all the time?

    Stop fooling around and help me in the kitchen!

    I didn't mean to upset you. I was just fooling around.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem fool