get away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get away wraz z przykładem użycia. ...............

get away

phrasal verb z czasownikiem get
  1. uciec, uwolnić się

    I'm so tired. I need to get away for a few days and rest.

    I won't be able to get away for a break until I've finished all this work.

    You need to get away for a while. We could go to that place you like by the sea in Cornwall.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get