get down to – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get down to wraz z przykładem użycia. ...............

get down to

phrasal verb z czasownikiem get
  1. zabrać się do czegoś
    get down to something

    Okay, it's time to get down to business. Clark, perhaps you'd like to open the meeting?

    I was about to get down to work when your mother called round asking for help with a broken radio.

    We should get down to considering the details before going any further.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get