get away with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get away with wraz z przykładem użycia. ...............

get away with

phrasal verb z czasownikiem get
  1. uchodzić na sucho
    get away with something

    Everyone knew that Bob took the money, he managed to get away with it when he went to court.

    How does that man always get away with anything he does wrong?

    He's so lucky that he'd get away with murder.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get