get round – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get round wraz z przykładem użycia. ...............

get round

phrasal verb z czasownikiem get
  1. przekabacić kogoś, przekonać kogoś
    get round somebody

    You won't get round me with that lovely smile of yours. You'll have to do something for me.

    He uses his charm to get round me, and it works every time.

    I tried to get round my husband with his favourite meal, but he was wise to my plan.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get