get in/into – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get in/into wraz z przykładem użycia. ...............

get in/into

phrasal verb z czasownikiem get
  1. wsiąść (np. do samochodu, taksówki)
    get in/into (something)

    We can't get into the taxi until the driver comes.

    I managed to get into Fred's small boat when the wind stopped.

    There isn't room for us all to get in.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get