get on with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get on with wraz z przykładem użycia. ...............

get on with

phrasal verb z czasownikiem get
  1. kontynuować, zajmować się
    get on with something

    There's plenty to be getting on with, so I'll leave you to it and come back later.

    I can't talk now, there's some work I have to get on with.

    You make the cake and I'll get on with the vegetables.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get

«