get round/around – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get round/around wraz z przykładem użycia. ...............

get round/around

phrasal verb z czasownikiem get
  1. ominąć problem, znaleźć rozwiązanie
    get round/around something

    I got around the problem by using a technique I learned at college.

    The production manager will be angry if we don't get round this issue by the end of the day.

    I'm sure Harry will be able to help us get round the delays with deliveries.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get