get by – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get by wraz z przykładem użycia. ...............

get by

phrasal verb z czasownikiem get
  1. dawać sobie radę (finansowo)

    We don't earn much money but we get by. We're living from week to week, though.

    Neither of them is in good health, so I'm amazed that they get by.

    We have each other, so we'll always get by one way or another.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get