get together – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get together wraz z przykładem użycia. ...............

get together

phrasal verb z czasownikiem get
  1. spotkać się
    get together (with somebody)

    We should get together sometime. I think we have a lot in common.

    Let's get together soon and gossip about our friends.

    I had hoped to get together with Malcolm, but he's too busy at the moment.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get