get across – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get across wraz z przykładem użycia. ...............

get across

phrasal verb z czasownikiem get
  1. wyjaśnić, przekazać informację
    get something across (to somebody)

    Are we getting our message across to customers? Perhaps we should carry out a survey.

    The government is failing to get its policies across.

    We need a media campaign to get the information across to the public.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get

REKLAMA