get back to – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get back to wraz z przykładem użycia. ...............

get back to

phrasal verb z czasownikiem get
  1. wrócić do czegoś; oddzwonić do kogoś
    get back to somebody/something

    I'll get back to you when I have more details.

    My secretary will get back to you as soon as she arrives at the office.

    Try to get back to checking the report later today and let me know what you think before you go home.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get