get on/along – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego get on/along wraz z przykładem użycia. ...............

get on/along

phrasal verb z czasownikiem get
  1. mieć przyjazne stosunki z kimś
    get on/along (with somebody)

    Do you get along with Eric these days? I heard you'd had some differences.

    I've tried to get on with Mick, but he's a fool. I avoid him if I can.

    I thought you got on with Anne. Why don't you like her?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem get

«