indulge in – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego indulge in wraz z przykładem użycia. ...............

indulge in

phrasal verb z czasownikiem indulge
  1. folgować sobie, pozwalać sobie na coś

    My way of dealing with irritating people is to indulge in intellectual sarcasm to confuse them.

    When I'm feeling low I simply indulge in heaps of my favourite food.

    I have a weakness for expensive wine and usually indulge in a couple of bottles at the weekend.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem indulge