jack in – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego jack in wraz z przykładem użycia. ...............

jack in

phrasal verb z czasownikiem jack
  1. rzucić, odejść z (np. pracy)
    jack something in

    Are you really going to jack in your job?

    I've decided to jack it all in and travel the world with a friend.

    You can't just jack in your work. How will we pay the bills?

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem jack