jot down – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego jot down wraz z przykładem użycia. ...............

jot down

phrasal verb z czasownikiem jot
  1. zapisać coś szybko

    I'll just jot down your address and we're done.

    I forgot to jot down your name. Was it Jenkins?

    I've jotted the recipe down and I'll try it out tomorrow.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem jot