keep away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego keep away wraz z przykładem użycia. ...............

keep away

phrasal verb z czasownikiem keep
  1. trzymać (się) z daleka od, unikać
    keep (somebody/something) away (from somebody/something)

    You should keep away from those kids. They're always causing trouble.

    I'm trying to save for a holiday so I'm keeping away from the pub.

    I told you I don't want to see you. Just keep away from me!

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem keep